Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015


ΝΟΜΙΚΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ

  Προς τους κυρίους                                                                                                     Μάιος  2015

1.ΟΗΕ  2. Συμβούλιο της Ευρώπης ( νομικά τμήματα)

Κοινοποιήσεις 

1.Υπουργό Δικαιοσύνης.  2 Προέδρους Ανωτάτων Δικαστηρίων 3. Δικηγορικούς Συλλόγους.
Θέμα  : ΤΟ ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ

Κύριοι

Ο καταστατικός χάρτης του Ο.Η.Ε  η συνθήκη της  Ευρωπαϊκής  Ενώσεως και τα Συντάγματα των πολιτισμένων δημοκρατικών χωρών προβλέπουν ρητώς και αναγνωρίζουν  σε όλους  ανεξαρτήτως  τους πολίτες το δικαίωμα της  προσφυγής στον φυσικό δικαστή εάν έχουν πεποίθηση ότι αδικούνται.

Κάθε διαφορά έχει υποχρεωτικά τις δικονομικές λειτουργίες  και αναγνωρίζει το δικαίωμα της  αποδείξεως και της ανταποδείξεως στους εμπλεκομένους ή στους διάδικους. Εάν ο ένας των εμπλεκομένων στην διαφορά δεν δύναται να αποδείξει ή να ανταποδείξει τους ισχυρισμούς του  (audial tour end alter pars ή μηδενί δίκην δικάσεις πριν αμφι μύθον ακούσεις ) επειδή ο άλλος προβάλει την υπέρ των απόψεων του ύπαρξη του ΑΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ. Τότε ο εις εκ των δύο δεν έχει φωνή και στερείται στην ουσία το δικαίωμα της προσφυγής στο φυσικό του δικαστή διότι η παρουσία του θα είναι διακοσμητική όταν οι απόψεις  του  θα είναι αντίθετες στον νόμο που προβλέπει την καθιέρωση του αμάχητου τεκμηρίου.

ΜΕ ΝΟΜΟ ΔΕΝ ΑΛΛΑΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Εξ αυτού του λόγου ο νόμος είναι διαβλητός για τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σύμφωνα με την λογική, την νομική επιστήμη και την ηθική δεν  υπάρχει με νόμο αμάχητο τεκμήριο Τα μόνο αμάχητο τεκμήριο είναι το δεδικασμένο και αυτό δεν προβλέπεται από τον νόμο αλλά από τα συντάγματα και τους καταστατικούς χάρτες που απαιτούν από τους πολίτες σεβασμό στα δικαστήρια και στις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Παράδειγμα: Ο πένης που αγοράζει ζωγραφικούς πίνακες αξίας ( αμάχητο τεκμήριο πλούτου )  διακινδυνεύοντας την επιβίωση του δεν είναι όμως πλούσιος αλλά ηλίθιος ή τρελός. Η κρατική εξουσία δεν τιμωρεί τους τρελούς ή τους ηλίθιους απλώς προσπαθεί να τους θεραπεύει.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ Η ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου